Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede

gepubliceerde kunst artikelen

De Documenta te Kassel was een revelatie en een enigma in een.
Als onderwerp had de Curator de urgentie gegeven van een
op losse schroeven staande samenleving in al haar facetten. De prestigieuze kunstmanifestatie werd dan ook druk bevolkt door verdrinkende bootvluchtelingen, wrakhout en reporta- geachtige installaties over thema’s die voornamelijk spraken van een politieke engagement en een culturele mengpot

van onzekere en opgejaagde medemensen. Twijfelachtige overpeinzingen werden aangespoord door werken die je als beschouwer moesten leiden naar Het Grote Lijden van onze tijd. We lijden aan ons moreel verval, aan onze zogenaamde welvaartsrelativiteit, aan onze koloniale erfenissen, onze genderidentiteitscrissesen, ons narcisme, onze waste-and- no- future scenario’s. Met een leuk bloementafereeltje of een mooi romantisch beeldhouwwerk kom je heden ten dage als kunstenaar niet meer weg. En Humor….wat is dat ook alweer? Nergens vond ik een gulle lach slechts ironie of bespotting, en kritiek stonden er op het kunst toneel te kijk.

Kassel is groot geworden, na post moderne inclinaties zijn we beland in de generatie in crises

management. We moeten eten, we moeten drinken, we moeten ons laven aan ons verval. Alsof we de laat Romeinse Keizerrijken na streven, al een beetje gek van de loodvergiftiging en overgenomen door op hol geslagen geloofsfanatici. Al met al was het een fascinerende expeditie in de time capsule van hoe men denkt verantwoorde hedendaagse kunst te bedrijven. Wat mij ernstig stoorde was de besloten kunstmanifestatie die 39 euro koste zonder kortingen, waarbinnen in de lofzang op de heilige inzichten werden bezongen, maar buiten waren de straten van Kassel vergeven van de zwervers van allerlei pluimage. Wil je kof e of wat anders eten op de D14 locaties; geen pinverkeer was mogelijk, je broodje worst met Sauerkraut diende je cash af te rekenen. Hoe kan een manifestatie die zo zich idolaat bezig houdt met het wel en wee der mensheid zo omgaan met aan de oppervlakte liggende zweren van het eigen gemeenschapslichaam……maar voor deze vragen te stellen ben ik kunstenaar en docent beeldende vorming. Ik raad iedereen van harte aan om D14/15 niet te vermijden; en zich te verdiepen in de neo modernistische tendensen.

onlinekunstenaars.nl